Trening przed egzaminem gimnazjalnym!!!

 

Sprawdzian powtórzeniowy: 03 - 05 kwietnia 2013 r. dla kl. III C gimnazjalnej.

Zakres: Procenty (kl. I), cała kl. II, Funkcje (kl. III)

 

Sprawdzian będzie składał się z wybranych zadań z poniższych zestawów ze zmienionymi danymi.

 

Nagrody za pracę:

1. Ocena cząstkowa z matematyki wynikająca z ilości zdobytych punktów (wg kryteriów zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania z matematyki w gimnazjum).

2. Ustalenie zasad konkursowych (druga ocena cząstkowa): I miejsce w klasie - ocena celująca, II miejsce - ocena bardzo dobra, III miejsce - ocena dobra (wstawiona do dziennika na życzenie ucznia).

 

zestaw 001 ("Procenty")

zestaw 002 ("Wyrażenia algebraiczne")

 

 

 

c. d. n.

Na początek.          Powrót do strony głównej.