Krzyżówki matematyczne.

                                                                       

Krzyżówka nr 1 (Szkolny Dzień Matematyki "Z matematyką w XXI wiek" w roku szkolnym 2001/2002)

 

HASŁA:

 1. Figura przestrzenna.

 2. Nauka zajmująca się zbieraniem i porządkowaniem danych statystycznych.

 3. Może być osiowa i środkowa.
 4. Określenie ustalające znaczenie jakiegoś znaku, terminu, itp.
 5. Kwota, którą wpłacamy (przechowujemy) w banku.
 6. Prosta mająca z okręgiem dwa różne punkty wspólne.
 7. Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych.
 8. Część twierdzenia do udowodnienia.
 9. Wielokąt o równych bokach i równych kątach.
 10. Figury dające się na siebie nałożyć.
 11. Liczba na początku uporządkowanego jednomianu.
 12. Inaczej diagram słupkowy.

                                                                       

c. d. n.

Na początek.          Powrót do strony głównej.