Rebusy matematyczne

(Statystyka)

STATYSTYKA - nauka poświęcona metodom badania (analizowania) zjawisk masowych; polega na systematyzowaniu obserwowanych cech ilościowych i jakościowych oraz przedstawianiu wyników w postaci zestawień tabelarycznych, wykresów itp.; posługuje się rachunkiem prawdopodobieństwa.

STATYSTYKA  MATEMATYCZNA - dział matematyki stosowanej oparty na rachunku prawdopodobieństwa; zajmuje się modelami matematycznymi stosowanymi do badań zjawisk masowych (w tym losowych).

                                                                       

 

PREZENTACJA  DANYCH;          MEDIANA  I  MODA.

 

KWADRAT  PROCENTOWY;          DIAGRAM  KOŁOWY  PROCENTOWY.

 

STOPA  PROCENTOWA

 

STOPA  PROCENTOWA

 

STOPA  PROCENTOWA;          STOPY  PROCENTOWE.

                                                                       

Na początek.          Powrót do "Rebusy matematyczne".          Powrót do strony głównej.