Szkolny Dzień Matematyki

2003/2004 (01 czerwca 2004 r.).

 

"Święto Matematyki" rozpoczęło się od odśpiewania "Hymnu Matematyków (uczniów Gimnazjum w Choczewie)" przez 250 gimnazjalistów. W roku szk. 2003/2004 SDM poświęcony był Ludolfinie, czyli liczbie „pi”.

p = obwód koła : średnica

 

 

 

Młodzież przedstawiła inscenizację pt. "Historia liczby p" na podstawie scenariusza Bożeny Prystupy, literatury i Internetu pod kierunkiem mgr Wioletty Nawrockiej i mgr Katarzyny Sychowskiej. Przeprowadzono analizę życiorysu Ludolfiny biorąc pod uwagę ok. 4000 lat. W przedstawieniu wystąpiło 34 gimnazjalistów.

 

Dr inż. Adam Szymański wygłosił krótki (ok. 15 min.) wykład na temat "Zastosowanie matematyki w innych dziedzinach nauki", który poszerzył ogólną wiedzę matematyczną uczniów (i nie tylko). Stanowił on kolejny dowód na to, że MATEMATYKA jest KRÓLOWĄ wszystkich NAUK ...

 

Historia liczby p.

 

BABILOŃCZYCY ok. 2000 r. p.n.e. p = 3
EGIPCJANIE ok. 2000 r. p.n.e. p » 256/81 » 3, 1604938...
CHIŃCZYCY XII w. p.n.e. p » 3;
ARCHIMEDES                           z Syrakuzy na Sycylii III w. p.n.e.  p » 22/7;  3 i 10/71 < p < 3 i 10/70
PTOLEMEUSZ  KLAUDIUSZ (matematyk grecki)                      z Aleksandrii II w.; 170 r.

p » 377/120 = 3, 141(6)

Wang  FAN III w.

p = 142/45 = 3, 1(5)

Liu  HUEJ (czyt. Liu Hiu) z Chin III w.

p » 157/50 = 3, 14

Cu  Czung - czy (czyt. Zu Chongzi) z Chin V w.

p » 355/113

Al - Chwarizmi            (matematyk arabski) IX w.;  830 r. 

p » pierwiastek kwadratowy z 10

Aćarja  BHASKARA (matematyk hinduski) XII w.

p » 754/240 = 3, 141(6)

Leonardo  FIBONACCI z Pizy (matematyk włoski) ok. 1220 r.

pierwszy wartościowy wynik w Europie; p » 864/275 » 3, 14(18)

Adriaan  METIUS      (matematyk holenderski) XVI w.;  1585 r.

p » 355/113 = 3, 141593; określił przybliżenia do sześciu cyfr po przecinku

Ludolf  van  CEULEN z Kolonii (matematyk holenderski) 1610 r. podał 35 cyfr po przecinku (w tym 20 poprawnych)
Adam  KOCHAŃSKI (matematyk polski) 1685 r. konstrukcja przybliżonej wartości; p » 1/3 pierwiastka kwadratowego wyrażenia 6(20 - 3 pierw. kw. z 3) = 3, 1388147...
William  JONES              (matematyk angielski) 1706 r. po raz pierwszy użył symbolu π
Leonhard  EULER     (matematyk szwajcarski) XVIII w.;  1737 r. wprowadził liczbę pi w powszechne użycie wydając swoją "Analizę"
Johann  Heinrich  LAMBERT (matematyk niemiecki) 1767 r. udowodnił, że π jest liczbą niewymierną
Adrien  Marie  LEGENDRE (matematyk francuski) 1794 r. postawił hipotezę, że π jest liczbą przestępną (π nie może być pierwiastkiem równania algebraicznego o współczynnikach całkowitych)
William  RUTHEFORD (matematyk angielski) 1841 - 1853 r. w 1841 r. podał 208 cyfr rozwinięcia (w tym 152 poprawne); w 1853 r. wyznaczył 607 cyfr rozwinięcia liczby π
Johann Zacharis  DASE 1847 r. podał 248 cyfr rozwinięcia liczby π
Ferdinand  LINDEMANN (matematyk niemiecki) 12 kwietnia 1882; Freinburg udowodnił, że π jest liczbą przestępną wykazując w ten sposób nierozwiązalność kwadratury koła przy pomocy cyrkla i linijki
Antoni  CWOJDZIŃSKI ("Kuć i orać..."),  Witold RYBCZYŃSKI ("Inwokacja do Mnemozyny, bogini pamięci" 1949 r.),  Wisława  SZYMBORSKA ("Liczba Pi") i inni XX w. autorzy pi-ematów; zajmowali się mnemotechniką (liczba liter kolejnego słowa to cyfra w rozwinięciu liczby π)
  od 1949 r. obliczenia za pomocą komputerów

 

 

Pi - ematy.

p » 3, 141 529 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 ...

 

Witold Rybczyński ("Problemy" 8/1949)

 

Daj, o pani, o boska Mnemozyno,  (3,14159)

pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną,  (2653589)

pamięci przekazać tak, by  (7932)

jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy  (38462643)

się zadania nie da inaczej rozwiązać  (3(7)3279)

pauza - to zastąpić liczbami  (50288)

 

 

  • jedna cyfra podana jest błędnie - wystarczy zamiast "zadania" wpisać "problemu";

  • myślnik oznacza cyfrę zero;

  • kiedyś "niema" pisało się łącznie.

Antoni (Kazimierz) Cwojdziński

Kuć i orać (314)

w dzień zawzięcie, (159)

bo plonów (26)

nie-ma bez trudu. (535)

Złocisty szczęścia okręcie (897)

kołyszesz... (9)

Kuć.  (3)

My nie czekajmy cudu. (2384)

Robota  (6)

to potęga ludu. (264)

 

 

 

(autor nieznany)

 

Kto bada i liczy, (31415)

Myśliciel to wielki. (926)

Myśliciel to wielki. (926)

Mylić się zwykł jednakże (5358)

Matematyk wszelki. (97)

 

 

Wystawa prac uczniowskich.

 

Powstało wiele ciekawych prac uczniowskich, o co zadbali również wychowawcy klas. Oto niektóre z nich:

 

Reklama matematyki.

 

Uczniowie mogli (nie musieli) zastosować jedno z poniższych haseł:

·        MATEMATYKA jest KRÓLOWĄ wszystkich NAUK;

·        styl matematyczny;

·        rozwój matematyczny człowieka;

·        język matematyczny;

·       mała (duża) matematyka;

·       zastosowanie matematyki w innych dziedzinach nauki;

·       i in.

 

Moją sugestią było to, aby reklama matematyki nie zawierała hasła. Jednak uczniowie umieszczali teksty. Tematy obu prac były podobne. Teraz trudno określić, która z prac jest "reklamą matematyki", a która "plastyczną interpretacją ciekawego zdania o matematyce". Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie plakaty są piękne i stanowią interesującą wystawę na korytarzach szkolnych. Niska grafika moich zdjęć trochę odbiega od rzeczywistości...

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

Plastyczne interpretacje

ciekawych zdań o matematyce. 

 

Na jednej planszy powinno znaleźć się zilustrowane zdanie matematyczne wymyślone przez gimnazjalistów (tekst + ilustracja).

 

         

        

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

Myśli matematyczne uczniów.

 

Co dzień chodzę do tej budy,

lecz bez matmy same nudy!

Ja za matmę oddam wszystko!

Paryż, Grecję, San Francisco!

Czy to w szkole, czy gram w nogę

- ja bez matmy żyć nie mogę!

(kl. III A)

 

Kto matmę zna

ten klucz do przyszłości ma.

(kl. I A)

 

Bez matematyki nie sposób żyć,

gdyż jest ona wszędzie wokół nas.

(kl. I C)

 

Matematyczne śledztwo

to trening dla twojej wyobraźni

i sposób na pokazanie,

że dochodzenie prawdy

w matematyce może być

jak wycieczka w nieznane.

(kl. I C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matma jest jak łąka pełna kwiatów.

(kl. I B)

 

Chcesz być mądrym?

- Wkuwaj matmę!!!

(kl. I B)

 

Matematyka zmienia ludzi.

(kl. I D)

 

Królową Nauk matma jest!

(kl. II A)

 

Matma zaczarowana

przez Boga nam dana!!!

(kl. II B)

 

Matematyka jest światłem w tunelu.

(kl. II C)

 

Znaki, kropki i nawiasy

z matmą idą po wsze czasy.

(kl. II D)

 

Dla jednych matma

to cały świat.

Dla innych

to ... ciężki przedmiot.

(kl. III A)

 

Pokochaj matmę,

z nią będzie Ci łatwiej!

(kl. III B)

 

Matematyka jest jak drzewo.

Nie obejmiesz jej rękoma.

(kl. III C)

 

Matmy uczmy się,

bo matematyczna wiedza

przyda się!

(kl. III C)

 

Matematyka dzika

po ławkach bryka,

a pani Nawrocka ją chwyta!

(kl. III D)

 

 SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI

2003/2004

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy dyplom.

 

 

    

 

W wyniku tajnego głosowania I miejsce zajęła kl. III D, II miejsce - kl. I C, III miejsce - kl. III C, IV miejsce - kl. II B.

 

 

 Zdjęcia kl. II B. (fot. Dorota BIANGA - GRABIŃSKA)

 

 

    

 

         

 

    

 

         

Na początek.      Powrót do "Szkolny Dzień Matematyki".     Powrót do strony głównej.