Szkolny Dzień Matematyki

"Z matematyką w XXI wiek".

Myśli matematyczne

i prace plastyczne uczniów.

 

W Gimnazjum przy Zespole Szkół w Choczewie każdego roku (od roku szk. 2001/2002) w ramach Dnia Dziecka odbywa się Szkolny Dzień Matematyki „Z matematyką w XXI wiek” wg projektu mgr Wioletty Nawrockiej, który stanowi zakończenie matematycznego roku szkolnego. Uczniowie wykonują matematyczne prace plastyczne, przygotowują inscenizacje matematyczne oraz uczestniczą w wykładzie dr inż. Adama Szymańskiego nt. „Zastosowanie matematyki w innych dziedzinach nauki”. W realizacji projektu uczestniczą gimnazjaliści, dyrekcja szkoły, nauczyciele matematyki, wychowawcy klas i inni nauczyciele, rodzice uczniów (pomoc w przygotowaniu rekwizytów).

 

Cel podstawowy (długotrwały): Wzbudzanie zainteresowania uczniów matematyką.

 

Cele szczegółowe:

 

Dotąd uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat:

Szkolny Dzień Matematyki wpisano na stałe do kalendarza imprez szkolnych. W roku szk. 2008/2009 SDM poświęcony będzie...        

                                                         mgr Wioletta Nawrocka

 

Warto zobaczyć:

 

 

Matematyka dzika po ławkach bryka,

a pani Nawrocka ją chwyta!

(Szkolny Dzień Matematyki 2003/2004, kl. III D gimnazjalna)

 

 

 

 

Na początek.     Powrót do strony głównej.