Rebusy matematyczne

(Stereometria)

STEREOMETRIA - dział geometrii elementarnej poświęcony badaniu własności figur geometrycznych przestrzennych.

                                                                       

FIGURY  PRZESTRZENNE

 

KĄT  DWUŚCIENNY;          BRYŁY.

 

BRYŁY  OBROTOWE

 

BRYŁY  OBROTOWE

 

BRYŁY  OBROTOWE

 

BRYŁA  OBROTOWA;          BRYŁY  OBROTOWE.

 

STOŻEK

 

WALEC;          WALEC  OBROTOWY.

 

KULA;          SFERA.

SIATKA  SZEŚCIANU

 

SIATKI  SZEŚCIANU

 

SIATKI  SZEŚCIANU

 

CZWOROŚCIAN  FOREMNY;          OSTROSŁUP.

 

POLA  OSTROSŁUPA;          GRANIASTOSŁUP  PRAWIDŁOWY.

 

PŁASZCZYZNY;          PŁASZCZYZNY  PROSTOPADŁE.

 

GRANIASTOSŁUP;          GRANIASTOSŁUPY  PROSTE.

                                                                       

Na początek.          Powrót do "Rebusy matematyczne".          Powrót do strony głównej.