Rebusy matematyczne

(Geometria)

GEOMETRIA - dział matematyki zajmujący się badaniem figur geometrycznych i zależności między nimi.

                                                                       

 

GEOMETRIA

   

PÓŁPROSTA;          PROSTE  PROSTOPADŁE.

SYMETRALNA  ODCINKA

 

DWUSIECZNA  KĄTA

DWUSIECZNA  KĄTA

 

KĄT  PROSTY

KĄT  PROSTY

 

KĄT  ŚRODKOWY;          KĄTY  ŚRODKOWE.

  

KĄT  ŚRODKOWY;          TRÓJKĄT  W  OKRĘGU.

 

KĄTY  W  OKRĘGU;          PIERŚCIEŃ  KOŁOWY.

   

WYSOKOŚCI  TRÓJKĄTA;          WYSOKOŚĆ  TRÓJKĄTA;          ŚRODKOWA  TRÓJKĄTA.

   

PROMIEŃ  KOŁA

 

JEDNOKŁADNOŚĆ  PROSTA;          SYMETRIA  OSIOWA.

  

SYMETRIA  OSIOWA

 

FIGURY  SYMETRYCZNE;          MIARA  ŁUKOWA  KĄTA.

   

WEKTOR;          TRÓJKĄT;          WIELOKĄTY.

 

WIELOKĄTY

  

  PROSTOKĄT

   

WIELOKĄT;          WIELOKĄT  FOREMNY;          WIELOKĄTY  FOREMNE.

SUMA  KĄTÓW  WEWNĘTRZNYCH  WIELOKĄTA

   

FIGURY  GEOMETRYCZNE

   

FIGURY  PŁASKIE (na drugim rysunku jest ryba PŁASZCZKA)

 

FIGURY  PŁASKIE

TRÓJKĄT  EGIPSKI

 

TRÓJKĄTY  PROSTOKĄTNE

TRÓJKĄT  PROSTOKĄTNY

PODOBIEŃSTWA  TRÓJKĄTÓW

KONSTRUOWANIE  TRÓJKĄTÓW  O  DANYCH  BOKACH

 

POLA  FIGUR  PŁASKICH;          POLE  TRÓJKĄTA.

 

POLA  FIGUR  PŁASKICH

 

POLA  FIGUR  PŁASKICH;           POLE  TRÓJKĄTA.

    

2 x POLE  KWADRATU;          POLE  PROSTOKĄTA.

POLE  CZWOROKĄTA

 

POLA  FIGUR  PŁASKICH

 

POLA  FIGUR  PŁASKICH

 

POLA  FIGUR  PŁASKICH

 

POLA  FIGUR  PŁASKICH

 

POLA FIGUR  PŁASKICH

 

WIELOKĄT  OPISANY  NA  OKRĘGU;          OBWODY  FIGUR.

                                                                       

Na początek.          Powrót do "Rebusy matematyczne".          Powrót do strony głównej.