Rebusy matematyczne

(Algebra)

ALGEBRA - jeden z najstarszych i najobszerniejszych działów matematyki zajmujący się badaniem operacji algebraicznych; algebra bada własności tworów abstrakcyjnych, jak: grupy, pierścienie, ciała, struktury algebry Boole'a, przestrzenie wektorowe; termin algebra pochodzi od tytułu dzieła (aldżabr) Al - Chuwarizmiego (Muhammad Ibn Musa (Alchwarizmi)).

                                                                       

 

ALGEBRA;         MACIERZE.

 

SUMY  ALGEBRAICZNE

 

WZORY  SKRÓCONEGO  MNOŻENIA

PIERWIASTKI  RÓWNANIA (na rysunkach: PIERWIOSNKI, RÓWNIK, grzyb KANIA)

 

RÓWNANIE  KWADRATOWE;          UKŁAD  RÓWNAŃ.

 

NIERÓWNOŚCI

                                                                       

Na początek.          Powrót do "Rebusy matematyczne".          Powrót do strony głównej.