Stefan Banach

WAŻNE  POJĘCIA...

„Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leurs applications aux équations integrales” (O operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych) – rozprawa doktorska Stefana Banacha ogłoszona w 1922 roku w polskim czasopiśmie „Fundamenta Mathematicae” – praca, która stała się fundamentem nowej dyscypliny matematycznej zwanej analizą funkcjonalną.

Z nazwiskiem Stefana Banacha związane są trzy podstawowe (najważniejsze) twierdzenia analizy funkcjonalnej: tw. Hahna – Banacha (o przedłużaniu funkcjonałów liniowych), tw. Banacha – Steinhausa (o jednostajnej ograniczoności ciągów operatorów liniowych) i tw. Banacha (o ciągłości operatora odwrotnego).

ANALIZA FUNKCJONALNA – zajmuje się badaniem przestrzeni funkcji metodami analizy matematycznej, algebry i topologii;

PRZESTRZEŃ  BANACHA – przestrzeń liniowa, unormowana i zupełna, w której określona jest odległość dowolnych jej dwóch elementów, zwana metryką przestrzeni;

Na początek.   Powrót do "Geniusz matematyczny...".    Powrót do strony głównej.