Fot. Grób Stefana Banacha na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (12 lipca 2003 roku).