Nowa strona 1

Fot. Grób Stefana Banacha na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.