Drzewo genealogiczne.

GENETYKA - nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów.

TABLICE GENEALOGICZNE - graficzne przedstawienie stosunków genealogicznych między członkami rodu; najważniejsze tablice genealogiczne to tablice przodków w formie wywodu oraz potomków w formie tzw. drzewa genealogicznego.

DRZEWO GENEALOGICZNE (drzewo filogenetyczne, drzewo rodowe) - graficzne przedstawienie rozwoju rodowego określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe; plastyczne przedstawienie pokrewieństwa pomiędzy protoplastami rodu i ich potomkami (rozwój rodowy) w formie rozgałęzionego drzewa z imionami i datami życia lub wizerunkami członków rodziny - starannie przechowywane z pokolenia na pokolenie.

FILOGENEZA CZŁOWIEKA (rozwój rodowy człowieka, antropogeneza) - rozwój rodowy człowieka.

GENEALOGIA - nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi, pochodzenie i dzieje rodzin, grup społecznych i klasowych;

- ustala stopień filiacji (wzajemny stosunek dwojga osób, z których jedna pochodzi od drugiej, tzw. pokrewieństwo wstępne lub zstępne) i koicji (związek dwojga osób różnej płci zawarty dla wydania potomstwa);

- określa daty narodzin, ślubów i zgonów.

    Wyniki poszukiwań przedstawiane są w formie opisowej lub w postaci tablic (drzew) genealogicznych przodków (ascendetów) - w formie tzw. wywodu, oraz potomków (descendentów) - w formie tzw. drzewa genealogicznego.

    Podstawowymi źródłami wykorzystywanymi przez genealogię są księgi parafialne, akta sądowe i stanu cywilnego, a także inne dokumenty, pomniki nagrobne itp.

    Najbardziej znanym na świecie materiałem genealogicznym jest Stary Testament. Wymienieni są tam potomkowie pierwszych rodziców - Adama i Ewy oraz potomkowie Noego i Abrahama.

    "Genealogia spełnia funkcje patriotyczne - ukazuje powiązania z różnymi miejscami, wiąże ludzi ze sobą oraz wskazuje związki: wspólna praca, walka, wiara, Ojczyzna. Genealogia pozwala nam odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób będąc przez wiele lat pozbawionymi państwowości potrafiliśmy zachować tożsamość narodową? Odpowiedzi nie daje nam historia ale poznanie serc naszych przodków. To dzięki ich sercom jesteśmy dzisiaj Polakami. Oczywiście - jako dziedzina nauki - genealogia wprowadza własne pojęcia i instrumenty."

 

WAŻNE POJĘCIA:

- PATRIARCHAT - rodowa organizacja społeczna z dominującą rolą mężczyzny, następująca wg ewolucjonistów po matriarchacie;

- MATRIARCHAT - termin wprowadzony przez Johanna Jakoba Bachofena (1815 - 87) na określenie fazy rozwoju organizacji społeczeństwa pierwotnego, w którym dominujące znaczenie miała kobieta; w opisanej przez ewolucjonistów formie prawdopodobnie nigdy nie występował;

- KREWNY "PO MIECZU" - krewny ze strony ojca;

- KREWNY "PO KĄDZIELI" - krewny ze strony matki;

- STRYJEK - brat ojca;

- WUJEK - brat matki;

- BRATOWA, BRATANEK, BRATANICA - rodzina brata;

- SZWAGIER, SIOSTRZENIEC, SIOSTRZENICA - rodzina siostry;

c. d. n.

 

Drzewo  genealogiczne rodziny  MIAZGA  i  SUDAK (fragmenty).

 

 

 

UWAGA!!!

Rozbudowane drzewa genealogiczne rodziny SUDAK i MIAZGA znajdują się w moim domowym archiwum. Bardzo chętnie nawiążę kontakt z osobami, które mają cokolwiek wspólnego z moim "drzewkiem", znali osobiście moich przodków, zamieszkiwali przed 1945 r. w Edwardpolu (Edwardopolu), Uściługu i okolicach. Być może rozpoznajesz kogoś z przedwojennych fotografii? Koniecznie napisz na adres wiola44@wp.pl lub nawrocka44@op.pl !!!

 

  

 

Józefa Miazga Sudak; Józefa i Tomasz Sudak;

 

   

 

Władysława Miazga Sudak (1927 r.); Antoni Sudak (ok. 1940 r.); Helena Miazga Czapla (grudzień 1944 r.).

 

 

Fotografia weselna Antoniego Sudak i Władysławy Miazga

(Uściług, dn. 24 września 1934 r. (poniedziałek)).

 

 

Na początek.          Powrót do "Kilka słów o mnie".

Powrót do strony głównej.