Osiągnięcia matematyczne uczniów.

 

rok szk. 2001/2002   

 

 

 

 

       Po raz pierwszy w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskich konkursów matematycznych "Alfik Matematyczny" i "MAT" oraz międzynarodowego konkursu "Kangur Matematyczny".

        Startują uczniowie różnych klas naszego Gimnazjum (w Choczewie). Tutaj zaprezentuję tylko tych, którzy przechodzili przez "matematyczne trudy" razem ze mną...

Kamil RADTKE (kl. III A) - "MAT 2002"; 166p./208p.; 32 miejsce w województwie pomorskim, 424 w kraju.

Sylwia ŁATA (kl. III C) - "Kangur Matematyczny 2002"; 90,75 p./150 p.

Aleksandra ŚWIĄTEK (kl. III C) - "Kangur Matematyczny 2002"; 72p./150p.

Klaudia GOYKE (kl. III A) - "Kangur Matematyczny 2002"; 72p./150p.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

rok szk. 2002/2003   

Robert WOŹNIAK (kl. II B) - "Alfik Matematyczny 2002"; 56p./150p.; 136 miejsce w województwie pomorskim, 2472 w kraju; "Kangur Matematyczny 2003"; 80,5p./150p.

Adrian FICEK (kl. II A) - "MAT 2003"; 133p./200p.; 88 miejsce w województwie pomorskim, 923 w kraju.

 

   

 

Ewelina GRUDZIEŃ (kl. VI B) - "Kangur Matematyczny 2003"; 59p./150p.

 

  

 

 

rok szk. 2003/2004    

Magdalena KSIĄŻEK (kl. III C) - "Alfik Matematyczny 2003"; 100,25p./150p.; 97 miejsce w województwie pomorskim, 1361 w kraju; "MAT 2004"; 162p./208p.; 41 miejsce w województwie pomorskim, 330 w kraju.

 

    

 

rok szk. 2005/2006    

Adam LADEMANN (kl. I B) - "Alfik Matematyczny 2005"; 68,00p./150p.; drugie miejsce w szkole; 205 miejsce w województwie pomorskim, 3454 w kraju wśród uczniów klas pierwszych; "MAT 2006"; 140p./192p.; pierwsze miejsce w szkole; 49 miejsce w województwie pomorskim, 537 w kraju wśród uczniów klas pierwszych.

Tomasz TARNAWSKI (kl. III E) - "Alfik Matematyczny 2005"; 66,00p./150p.; trzecie miejsce w szkole; 166 miejsce w województwie pomorskim, 2399 w kraju wśród uczniów klas trzecich; "MAT 2006"; 140p./208p.; trzecie miejsce w szkole; 86 miejsce w województwie pomorskim, 709 w kraju wśród uczniów klas trzecich.

 

    

 

 

    

 

 

rok szk. 2006/2007    

Mariusz LISZNIAŃSKI (kl. III A) - "Alfik Matematyczny 2006"; 78,50p./150p.; pierwsze miejsce w szkole; 65 miejsce w województwie pomorskim, 1229 w kraju wśród uczniów klas trzecich gimnazjalnych; "MAT 2007"; 132p./208p.; trzecie miejsce w szkole; 41 miejsce w województwie pomorskim, 828 w kraju wśród uczniów klas trzecich gimnazjalnych.

Aleksander NGUYEN (kl. I A) - "Alfik Matematyczny 2006"; 61,75p./150p.; trzecie miejsce w szkole; 147 miejsce w województwie pomorskim, 1832 w kraju wśród uczniów klas pierwszych gimnazjalnych.

Adriana STAN (kl. I C) - "MAT 2007"; 126p./192p.; drugie miejsce w szkole; 58 miejsce w województwie pomorskim, 822 w kraju wśród uczniów klas pierwszych gimnazjalnych.

 

    

 

    

rok szk. 2008/2009    

 

 

 

     c. d. n.

 

Na początek.          Powrót do "Kilka słów o mnie".          Powrót do strony głównej.