Informacje  bieżące...

 

 

W czasie trwania lekcji

spotkań z rodzicami nie prowadzi się!!!

 

 

 

rok szk. 2012/2013  (kl. I C)  (25 uczniów) 

  1. Wychowawca klasy II C gimnazjalnej chętnie spotka się z rodzicami uczniów w każdy czwartek w godz. 10.35 - 11.20 w roku szkolnym 2012/2013.

  2. Średnia ocen klasy na I półrocze roku szkolnego 2012/2013: x,xx.

  3. Średnia ocen klasy na koniec roku szkolnego 2009/2010: x,xx.

mgr Wioletta Nawrocka

 

Na początek.          Powrót do "Moja klasa".          Powrót do strony głównej.