Informacje  bieżące...

 

 

W czasie trwania lekcji

spotkań z rodzicami nie prowadzi się!!!

 

 

 

rok szk. 2006/2007  (kl. I A)  (28 uczniów) 

  1. Wychowawca klasy I A gimnazjalnej chętnie spotka się z rodzicami uczniów od poniedziałku do piątku od godz. 7. 45 - 8. 15 oraz w każdy poniedziałek od godz. 10. 00 - 10. 45 w roku szkolnym 2006/2007.

  2. Średnia ocen klasy na I półrocze roku szkolnego 2006/2007: 3,25.

  3. Średnia ocen klasy na koniec roku szkolnego 2006/2007: 3,20. Trzy osoby nie otrzymały promocji do klasy drugiej, dwie osoby ukończyły klasę pierwszą z wyróżnieniem: Agata Kanigowska (śr. 5,00) i Paulina Pop (śr. 4, 77).

 

rok szk. 2007/2008  (kl. II A)  (28 uczniów)

  1. Średnia ocen klasy na I półrocze roku szkolnego 2007/2008: 3,14.

  2. Średnia ocen klasy na koniec roku szkolnego 2007/2008: 3,27. Pięć osób nie otrzymało promocji do klasy trzeciej, cztery osoby ukończyły klasę drugą z wyróżnieniem: Paulina Pop (śr. 5, 07), Anna Kosno (śr. 5, 00), Agata Kanigowska (śr. 4,86) i Aleksander Nguyen (śr. 4, 79).

 

rok szk. 2008/2009  (kl. III A)  (21 - 22 - 23 uczniów)

  1. Wychowawca klasy III A gimnazjalnej chętnie spotka się z rodzicami uczniów od poniedziałku do piątku od godz. 7. 45 - 8. 15 oraz w każdy czwartek od godz. 09.10 - 09.55 w roku szkolnym 2008/2009.

  2. Średnia ocen klasy na I półrocze roku szkolnego 2008/2009: 3,91.

  3. Wszyscy ukończyli gimnazjum, sześć osób ukończyło klasę trzecią z wyróżnieniem: Agata Kanigowska (śr. 5,64), Anna Kosno (śr. 5, 50), Paulina Pop (śr. 5, 36), Aleksander Nguyen (śr. 5, 29), Krzysztof Tutkowski (5, 07) i Joanna Lipka (4, 93).

Osiągnęliśmy najwyższą średnią ocen (4, 09 ≈ 4, 1) na koniec szkolnego 2008/2009 w naszym Gimnazjum!!! BRAWO!!!

mgr Wioletta Nawrocka

 

Na początek.          Powrót do "Moja klasa".          Powrót do strony głównej.