Zdjęcia klasowe.

        Wychowawca klasy otrzymał pisemną zgodę wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) na publikację foto uczniów na swojej prywatnej stronie internetowej!!!

rok szk. 2005/2006

dnia 06 października 2005 roku:

Fot. FOTOMAK

        Oto nasza klasa III A gimnazjalna w dniu 06 października 2005 r. - 20 uczniów (19 osób na zdjęciu) i nasza pani. Kol. Bogumiła KAMIŃSKA była wówczas na zwolnieniu lekarskim.

 

 

  1. Tomasz KAPEL, Magdalena KOWALIK, Sylwia KOMIAGO, Łukasz MASZKIEWSKI, Łukasz STOJANOWSKI, Barbara CHOLKA;

  2. p. Wioletta NAWROCKA, Lidia MEDRYCKA, Marcela JAŻDŻEWSKA, Karolina FILOCHOWSKA, Tomasz ROBAKOWSKI, Sylwester ZIENKE, Piotr HRUŚCIEL;

  3. Patryk ŁYSKO, Alicja ZIENKE, Natalia FUSOWSKA, Marta PAPKE, Ilona BRZEZIŃSKA, Izabela CHRUŚCIK, Jarosław MITKOWSKI.

 

dnia 26 kwietnia 2006 roku:

Fot. FOTOMAK

 

           

Ilona BRZEZIŃSKA, Barbara CHOLKA, Izabela CHRUŚCIK, Karolina FILOCHOWSKA, Natalia FUSOWSKA

 

               

Piotr HRUŚCIEL, Marcela JAŻDŻEWSKA, Bogumiła KAMIŃSKA, Tomasz KAPEL, Sylwia KOMIAGO

 

                   

Magdalena KOWALIK, Patryk ŁYSKO, Łukasz MASZKIEWSKI, Lidia MEDRYCKA, Jarosław MITKOWSKI

 

                       

Marta PAPKE, Łukasz STOJANOWSKI, Tomasz ROBAKOWSKI, Alicja ZIENKE, Sylwester ZIENKE

 

Na początek.          Powrót do "Moja klasa".          Powrót do strony głównej.