Kuligi  klasowe.

26 stycznia 2004 r. (poniedziałek)

 1. Regulamin kuligu.
 2. Plan zajęć.
 3. Karta wycieczki.
 4. Foto galeria.
 5. Podziękowanie.

REGULAMIN  KULIGU

 1. Każdego uczestnika kuligu obowiązuje pisemna zgoda rodziców na wyjazd.

 2. Każdy uczestnik wycieczki (wraz z rodzicami) finansuje koszty w równej mierze.

 3. Uczestników kuligu zobowiązuje się do:

 1. Uczestnikom kuligu zabrania się:
 1. Każdy uczestnik kuligu pomaga w organizacji czasu wolnego (np. rozpalanie ogniska).
 2. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może nastąpić natychmiastowe rozwiązanie kuligu i powrót do szkoły na zajęcia szkolne.

PLAN  ZAJĘĆ

godz. 8. 00 – zbiórka przed budynkiem szkoły uczniów z miejscowości Łętowo, Gardkowice, Zwartowo i Jackowo (7 osób), wyjazd autobusem szkolnym do Osiek Lęborskich;

godz. 8. 30 – zbiórka w Osiekach, sprawdzenie listy obecności, przygotowanie się do drogi;

godz. 11. 00 – omówienie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych, rozpalanie ogniska, pieczenie kiełbasek;

ok. godz. 12. 00 – powrót do Osiek i do szkoły.

Zatwierdzam

Adnotacja władz nadrzędnych:

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

KARTA  WYCIECZKI

Cel i założenia programowe wycieczki:

Trasa wycieczki: Choczewo – Osieki Lęborskie, Stilo i okolice – Choczewo; termin: 26 stycznia 2004 r.; ilość dni: jeden; klasa: II B gimnazjalna; liczba uczestników: 21; kierownik wycieczki: Wioletta Nawrocka; liczba opiekunów wycieczki (imię i nazwisko): Wioletta Nawrocka (wych. kl. II B), Jerzy Siejko; rodzice: Andrzej Fetta, Aleksander Palenica, Anna Strycharczyk; środek lokomocji: autokar, traktor i sanki.

FOTO  GALERIA

         

         

Do zobaczenia za rok...

 

         

    

PODZIĘKOWANIE

Uczniowie kl. II B gimnazjalnej wraz z wychowawcą klasy serdecznie dziękują rodzicom (p. Andrzejowi Fetta, pp. Reginie i Aleksandrowi Palenica, p. Annie Strycharczyk) za pomoc w organizacji i aktywne uczestnictwo w klasowym kuligu!!!

 

 

02 marca 2005 r. (środa)

    

Na początek.          Powrót do "Moja klasa".          Powrót do strony głównej.