Biwak klasowy w Nowęcinie.

22 - 24 września 2003 r. 

 

Nowęcin, ul. Łebska 17, 84 - 360 Łeba

 

 

 1. Regulamin biwaku w Nowęcinie.
 2. Plan zajęć.
 3. Karta wycieczki.
 4. Foto galeria.

 

REGULAMIN

BIWAKU

W  NOWĘCINIE

 

 1. Każdego uczestnika biwaku obowiązuje pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na wyjazd.
 2. Każdy uczestnik biwaku (wraz z rodzicami) finansuje koszty pobytu w równej mierze (podróż, koszty noclegu).
 3. Uczestników biwaku zobowiązuje się do:
 1. Uczestnikom biwaku zabrania się:
 1. Każdy uczestnik biwaku pomaga w organizacji czasu wolnego, aby czas spędzony w Nowęcinie był miłym wspomnieniem dla każdego z nas.
 2. Wszystkie próby naruszenia regulaminu będą karane z całą surowością – aż do wydalenia z biwaku włącznie.
 3. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może nastąpić natychmiastowe rozwiązanie biwaku.

PLAN  ZAJĘĆ

22 września 2003 r. (poniedziałek), godz. 8. 45 – 9. 00 – zbiórka przed budynkiem szkoły, sprawdzenie listy obecności, wyjazd do Nowęcina.

24 września 2003 r. (środa), godz. 13. 00 – powrót do Gimnazjum w Choczewie.

Stałe punkty programu:

8. 00

8. 30

13. 30

18. 00

22. 30

23. 00

  pobudka, toaleta poranna;

przygotowanie śniadania, posiłek;

przygotowanie obiadu, posiłek;

przygotowanie kolacji, posiłek;

toaleta wieczorna;

cisza nocna.

22 września 2003 r.

23 września 2003 r.

24 września 2003 r.

KARTA  WYCIECZKI

Cel i założenia programowe wycieczki:

Trasa wycieczki: Choczewo – Nowęcin – Choczewo.

Adres punktu noclegowego i żywieniowego: Schronisko Młodzieżowe w Nowęcinie.

Termin: 22 – 24 września 2003 r.; ilość dni: trzy; klasa: II A i II B gimnazjalna.

Liczba uczestników:

Kierownik wycieczki: Wioletta Nawrocka.

Liczba opiekunów wycieczki (imię i nazwisko):

Marek Dzięgielewski (wych. kl. II A), Wioletta Nawrocka (wych. kl. II B).

Środek lokomocji: autokar.

OŚWIADCZENIE

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece młodzieży na czas trwania w/w wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie grup wycieczkowych - imię i nazwisko (podpis)

Kierownik wycieczki (podpis)

FOTO  GALERIA

 

 

                     

 

               

 

 

"Było miło, ale się skończyło..."

Na początek.          Powrót do "Moja klasa".          Powrót do strony głównej.